DONATION RECEIVED FROM GLOBAL GIVING

S.NO. DONORS NAME US $
1 Rashmi Agarwal 2500
2 Sanjay Agrawal 2000
3 Amit Kapoor 1500
4 Lily Vyas 1500
5 Asutosh Gor 1500
6 Amit Kapoor 1000
7 Amit Kapoor 1000
8 Nimesh Patel 1000
9 Rina Parikh 1000
10 Kanubhai Patel 1000
11 Soros Fund Charitable Foundation 750
12 Josef Ehrengruber 500
13 Nandana Bhakta 500
14 Adult Training Centre For The Blind Trust 500
15 Mahesh Soni 500
16 James D. Welsh 500
17 Kashyap Patel 500
18 Sashi Naidu 500
19 Aid Direct Charitable Trust 400
20 Prakash Vyas 371
21 Avani Patel 350
22 Anonymous 350
23 Sumesh Kaul 300
24 Harmesh Chauhan 300
25 Naresh Patel 251
26 Mark Pinho 250
27 Hasit Bhatt 200
28 Mohammed Husain 200
29 Lew Olowski 200
30 Rikin Khamar 200
31 Puja Shah 200
32 Andrew Mahony 200
33 Brian Beem 200
34 Andrew Farnum 200
35 Nathan Lane 200
36 Alex Rose 200
37 Dipika Pandya 200
38 Jaysukh Mehta 200
39 Marcia Haynes 200
40 Sudip Thakor 200
41 Rohan Mahale 150
42 Prashasti Singh 150
43 Lakshmi Nalam 150
44 Raghuram Ananthoj 150
45 Suhail Gupta 150
46 Clorox Company Foundation 150
47 Swati Bhatt 150
48 Namita Shrivastava 150
49 Terence Rodricks 150
50 Vikas Chhabra 150
51 Lakshmi Nalam 150
52 Amita Patel 150
53 The Clorox Company Foundation 150
54 Swati Bhatt 150
55 Swati Vashi 150
56 Shiva Shivananda 150
57 Bhavik Patel 111
58 Pratixabahen Raolji 110
59 Ebay Foundation 101
60 Amita Patel 101
61 Samir Patel 100
62 Dinesh Patel 100
63 Arjav Shah 100
64 Manjari Bansal 100
65 Associated Retinal Consultants P.C. 100
66 Prashant Gaur 100
67 Sunil Panjwani 100
68 Dell Inc. 100
69 Anonymous 100
70 Gurpreet Oberoi 100
71 Andrew Olinick 100
72 Michael Quillen 100
73 Amit Vora 100
74 Philip Morgan 100
76 Pankaj Mathur 100
77 Sam Snyder 100
78 Bipin & Kalpana Shah 100
79 Swati Vashi 100
80 Achal Anjaria 100
81 Shanker Chandiramani 100
82 Bhushan Punani 100
83 Vinu R Patel 100
84 Navneet Chugh 100
85 Anonymous 100
86 Hemal Patel 100
87 Nitin Shah 100
88 Nitin Shah 100
89 Jayman Gandhi 100
90 Prasad Vepa 100
91 David Buyher 100
92 Milan Dalal 100
93 Rommel Bhan 100
94 Jayashree Nagpal 100
95 Brinda Wiita 100
96 Prem Kumar 100
97 Jasmine Sajit 100
98 Carol Keegan 100
99 Jagdish Parikh 100
100 Arjav Shah 100
101 Varun Arya 100
102 Devendra Hundal 100
103 Atulkumar Patel 100
104 Jaysukh Mehta 100
105 Jaysukh Mehta 100
106 Sharon Terry 100
107 Krishna Dhingra 100
108 Christel Nagersheth 100
109 Nikhil Rawal 100
110 Prashant & Sangeeta Gaur 100
111 Javid Baig 100
112 Anita Gupta 100
113 Usha Desai 100
114 Ketan Mehta 100
115 Ashok Athalye 100
116 Nilesh Thakkar 100
117 Atul Thakkar 100
118 Siddharth Mukesh Bhandari 100
119 Jeanne Hanover 100
120 Anton Douglas 100
121 Shantha Viswanathan 85
122 Janis Mackey Frayer 75
123 Tom Greeley 65
124 Atulkumar Patel 60
125 Dr. Jal Fanibunda 60
126 Aryamitra Banerjee 50
127 Anonymous 50
128 Sankar Kumarasamy 50
129 Inderjit Kandola 50
130 Srikanth Tanikella 50
131 Anonymous 50
132 Anonymous 50
133 Anonymous 50
134 Anonymous 50
135 Anonymous 50
136 Ganesh Narayanan 50
137 Anonymous 50
138 Raghavendra Swamy H 50
139 Irene Cervantes 50
140 Micah Levin 50
141 Mike Kestenbaum 50
142 Christian Vogt 50
143 Phaneendra Rao 50
144 Saiful Rahman 50
145 Madhuri Agashe 50
146 Sunil Vaidya 50
147 Doug Brown 50
148 Munikumar Vimawala 50
149 Anonymous 50
150 Neeta Agashe 50
151 Janak Dave 50
152 Bipin Shah 50
153 Anonymous 50
154 Parul Mehta 50
155 Anip Parikh 50
156 Niral Shah 50
157 Kalpesh Jani 50
158 Arti Jani 50
159 Malti Mistry 50
160 Robyn Long 50
161 Vidya Motwani 50
162 Ashok Motwani 50
163 Burjor Thanawala 50
164 Aman Shaikh 50
165 Ujjwal Mehta 50
166 James Gleason 50
167 Deborah Gleason 50
168 Lindy & Warren Lilien 50
169 Joan Button 50
170 Francis Hardy 40
171 Eli Lilly 33.33
172 Rahulkumar Gundani 30
173 Mohammed Husain 30
174 Christa Pagan 30
175 Kris Dhingra 30
176 Kris Dhingra 30
177 Kris Dhingra 30
178 Kris Dhingra 30
179 Kris Dhingra 30
180 Kris Dhingra 30
181 Srikrishna Muralidharan 30
182 Rachelle Swayze 30
183 Kris Dhingra 30
184 Anonymous 30
185 Anonymous 30
186 Anonymous 30
187 Anonymous 30
188 Anonymous 30
189 Cliff Moskowitz 30
190 Megan Kultgen 30
191 Phalgoon Shah 30
192 Anonymous 30
193 Anonymous 30
194 Kanta Lall 30
195 Kedar Nath Lal 30
196 Emily Ku 30
197 James Healy 30
198 Niteen Pandit 30
199 Kathleen Button 30
200 Hiren Patel 30
201 Ketan Patel 30
202 Alok Mathur 30
203 Ranjit Raghavan 30
204 Hemant Mehta 30
205 Krishna Dhingra 30
206 Hafizullah Ahmed 30
207 Beena Handa 30
208 Saraswahi Dongre 30
209 Rajadurai Michael 30
210 Dione Chen 30
211 Dione Chen 30
212 Dione Chen 30
213 Dione Chen 30
214 Darshit Panchal 30
215 Nandini P Munshaw 30
216 Sunita Thakore 30
217 Tze Chong Ng 25
218 Anantkumar Panchal 20
219 Mamta Jitendra Mistry 20
220 Ragini Suryakant Patel 20
221 Anjali Sehra 20
222 Bhumika Bhagat 20
223 Indu Sehra 20
224 Maria Gomez Soler 20
225 Brian Sharma 15
226 Anonymous 15
227 Atchyuta Venuturupalli 10
228 Voyalpad Khan 10
229 Atchyuta Venuturupalli 10
230 Diane Kardash-Fleming 10
231 Atchyuta Venuturupalli 10
232 Atchyuta Venuturupalli 10
233 Voyalpad Khan 10
234 Atchyuta Venuturupalli 10
235 Voyalpad Khan 10
236 Atchyuta Venuturupalli 10
237 Atchyuta Venuturupalli 10
238 Anonymous 10
239 Atchyuta Venuturupalli 10
240 Atchyuta Venuturupalli 10
241 Dr Seshagiri 10
242 Atchyuta Venuturupalli 10
243 Gordon Gildersleeve 10
244 Anonymous 10
245 Dr Kudapa Venkat Seshagiri 10
246 Atchyuta Venuturupalli 10
247 Atchyuta Venuturupalli 10
248 Atchyuta Venuturupalli 10
249 Aditya Barve 10
250 Ankur Basu 10
251 Atchyuta Venuturupalli 10
252 Aditya Barve 10
253 Atchyuta Venuturupalli 10
254 Aditya Barve 10
255 Atchyuta Venuturupalli 10
256 Aditya Barve 10
257 Atchyuta Venuturupalli 10
258 Aditya Barve 10
259 Atchyuta Venuturupalli 10
260 Aditya Barve 10
261 Atchyuta Venuturupalli 10
262 Aditya Barve 10
263 Atchyuta Venuturupalli 10
264 Aditya Barve 10
265 Atchyuta Venuturupalli 10
266 Aditya Barve 10
267 Anonymous 10
268 Aditya Barve 10
269 Anonymous 10
270 Anonymous 10
271 Aditya Barve 10
272 Aditya Barve 10
273 Aditya Barve 10
274 Aditya Barve 10
275 Aditya Barve 10
276 Aditya Barve 10
277 Ritu Aggarwal 10
278 Divya Sawhney 10
279 Aditya Barve 10
280 Subramaniam P R 10
281 Bhagwan Chandiramani 10
282 Idriss Njike 10
283 Naman Shah 10
284 Malav Shah 10
285 Aditya Barve 10
286 Sayi P. Malineni 10
287 Francis Hardy 10
288 Mayank Bapna 10
289 Sanjay Menon 10
290 Laura Marks 10
291 Gaurang Dhingra 10
292 Anonymous 10
293 Nitin Vinodchandra 10
294 Anonymous 10
295 Jayanti Panchal 10
296 Asha Batra 10
297 Rama Nangia 10
298 Vijay Sharma 10
299 Kedar Nath Dhingra 10
300 Joyce Guzman 10
301 Abhijit Bhatwadekar 10
302 Diane Herman 10
303 Patricia Espinosa 10
304 Madhuri Agashe 10
305 Sanjiv Rawal 10
306 Nandini Sanjiv Rawal 10
307 Bhushan Punani 10
308 Eli Lilly 5
309 Eli Lilly 5
  Updated till 30-09-2014